מטרת הקרן

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית הינה קרן פרטית הנותנת הלוואות להקמה והרחבה של עסקים.

 

קהל יעד

מיזמים ועסקים עם מחזור מכירות חודשי של עד 150,000 ₪.  

תנאי ההלוואה

ההלוואה הינה עד 90,000 ש"ח, ללא ריבית, ל- 45 חודשים חודשי החזר.

בטחונות – 3 ערבים

הון עצמי נדרש:   10%  –  15%