מטרת הקרן

הקרן מיועדת לעזור לעסקים קיימים או לעודד פתיחת עסקים קטנים חדשים ע"י יזמים עם נכות גופנית או נפשית.

 

קהל יעד

תנאים בסיסיים להגשת בקשה:

הבקשה חייבת לכלול תעודת נכות.

עסקים ומיזמים עם מחזור מכירות חודשי של עד 150,000 ₪.

 

תנאי ההלוואה

סכום ההלוואה:  עד 60,000 ₪ למטרת הון חוזר ועד 90,000 ₪ למטרת השקעה

תקופת החזר: 30-45 חודשי החזר (תלוי בסכום ההלוואה) 

ריבית:          ללא ריבית

בטחונות :     2 ערבים עבור הלוואה עד 30,000 ₪ , 3 ערבים עבור הלוואה מעל 30,000 ₪

הון עצמי נדרש:   10%  –  15%