טבריה בתקופת המנדט ומל' העצמאות

על הסיור:

אתריה השונים והסיפורים אודות טבריה, טרם מלחמת העצמאות ובמהלכה, יחסי יהודים ערבים בעיר, אירועים נבחרים במהלך הקרבות, יחסי הגומלין עם המנדט הבריטי ותוצאות המלחמה והשפעתה על העיר

פרטים על הסיור

מחיר ההשתלמות: 110 ש"ח