תהליכים בשלביה השונים של מלחמת העצמאות

על הסיור:

נעבור יחד דרך השלבים השונים במלחמת העצמאות, ננסה להבין מה הם הגורמים הגלויים ומהם הגורמים הנסתרים בכל שלב, נדבר על הדמויות השונות במהלך שלבי המלחמה. “נתייחס לשלבי המלחמה בהתאם לגרף של מאיר פעיל.

פרטים על הסיור

מחיר ההשתלמות: 70 ש"ח