צפת - שער השמים

על הסיור:

צפת שער השמים – צפת עיר המקובלים, נסייר ונלמד על החיים בעיר בדילוג בין תקופות, תור הזהב של צפת בימיהם של ר’ יוסף קארו, האר”י הקדוש ועוד אישים, שכתבו שוררו ויצרו את האווירה, נבקר בבתי הכנסת השונים ונעמוד על ייחודם נקפוץ מאות שנים קדימה לקרבות מלחמת העצמאות ושחרור צפת. נסייר בין סמטאות האבן ונספר את סיפורם של המבנים השונים, מבין הסמטאות נחשף לנופי הגליל העליון הירוקים כהר מירון הגבוב ונדבר על יחסי הגומלין בין צפת לסביבתה. בבית העלמין נפגוש את קבריהם של החשובים שפעלו ויצרו צפת לאורך השנים.

פרטים על הסיור

מחיר ההשתלמות: 90 ש"ח