תהליכי עומק במלחמת העצמאות - יום עיון

על הסיור:

נעבור יחד דרך השלבים השונים במלחמת העצמאות, ננסה להבין מה היו הגורמים הגלויים ומהם והנסתרים בכל שלב. נדבר על הדמויות הפעילות. נתייחס לשלבי המלחמה בהתאם לגרף של מאיר פעיל.

פרטים על הסיור

מחיר ההשתלמות: 100 ש"ח