עכו בזווית יהודית

על הסיור:

הסיור יתמקד בקהילה היהודית בעכו ובגליל המערבי לאורך הדורות. נקדיש את היום לעיר עכו שעל אף היותה עיר בשליטה לא יהודית כמעט בכל התקופות הרי שהיהודים חיו בה לאורך כל ההיסטוריה והקימו בה קהילה מפוארת. נספר את תולדות העיר כשסיפורה היהודי שזור בה ונתמרד בדמויות מפתח יהודיות בקורותיה ובהם הרמח”ל, ר’ חיים פרחי, רבן גמליאל השני ועוד ועוד.

פרטים על הסיור

מחיר ההשתלמות: 90 ש"ח