השתלמויות למורי דרך – מטי גליל מערבי

מטי גליל מערבי בשיתוף מרכז סיור ולימוד הגליל מציעים לכם השתלמויות  המאושרות ע”י משרד התיירות לצורך שימור תעודת מורה הדרך שלכם. יש מגוון רחב של השתלמויות הן רכובות/רגליות/ימי עיון וכן בזום. להלן פירוט ההשתלמויות.

מדריך/ה: שי שצ'ופק

10/3/2022

משולב

מדריך/ה: ראובן בן פורת

21/3/2022

רגלי

מדריך/ה: ראובן בן פורת

07/4/2022

רגלי

מדריך/ה: ד"ר חגי עמיצור

31/05/22

רגלי

מדריך/ה: גלי נחום

23/05/22

רגלי

מדריך/ה: ראובן בן פורת

09/06/22

רגלי