מה זה?  יצירת "בנק רעיונות" של יזמים אשר יכלול מאגר של המצאות/רעיונות למוצר או פיתוחים טכנולוגיים.

מטרה מרכזית – חיבור בין בעלי רעיונות למוצר או המצאה לחברות ולמשקיעים לפיתוח ולקידום המימוש.

course_pic_4web_140100_new

מי יכול לפנות

  • יכולים לפנות למ.ט.י יזמים בעלי רעיונות למוצר, המצאה או פיתוח טכנולוגי המוכנים ורוצים לשתף משקיעים או חברה בפיתוח ובמימוש.
  • בעלי חברות ומשקיעים המעוניינים לבחון רעיונות/המצאות להשקעה, כדי לפתחם ולממשם.

 

איך זה פועל

  • מנכ"ל מ.ט.י נפגש עם כל צד, בונה איתו פרופיל העדפות ודרישות, מגדירים ציפיות ותהליך צפוי.
  • בעל רעיון למוצר/לפיתוח יכול להציע חברה/ות פוטנציאלית/ות לשת"פ או להשקעה.
  • כאשר יש התאמה בהעדפות ובפרופיל שגובש, מ.ט.י מפגיש את הצדדים לאחר שקיבל הסכמתם לקיום המפגש.
  • מ.ט.י מסייע לצדדים בתהליך, כולל גיבוש ההבנה ומתווה עקרוני להסכם לשותפות או למכירת הרעיון.
  • בכל שלב בתהליך כל צד רשאי לפנות למ.ט.י לסייע בעצה, בהכוונה או הדברות עם הצד השני.
  • לאחר חתימת הסכם בין הצדדים מ.ט.י ילווה את הצדדים במידה ויתבקש.

 

פלייר1

לפרטים נוספים ומידע צור קשר