מטרת הקרן
נתינת הלוואות ייעודיות בערבות המדינה לענף החקלאות

קהל יעד
החקלאים הזכאים להלוואה הייעודית הם מגדלים בענפי החקלאות שהם מוטי ייצוא: מטעים (חלק מהזנים כגון: אבוקדו, גלעיניים, שקדים, ענבי מאכל וכו'), ירקות (חלק מהזנים כגון: גזר, תפוח אדמה, פלפל, תבלינים וכו'), הדרים ופרחים.

תנאי ההלוואה
מחזור שנתי: עד 100 מיליון ש"ח
עסק לא יוכל לקבל הלוואה נוספת מקרן זו אם ברשותו אחת מההלוואות הבאות: הקרן בערבות מדינה, הקרן לעולה העצמאי או קרן היצואנים.
ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים: פועלים, מזרחי טפחות, מרכנתיל, אוצר החייל.
סכום ההלוואה – סכום ההלוואה המקסימאלי, בין בשלב אחד ובין בכמה שלבים, יקבע עפ"י מחזור העסקים של העסק המבקש כדלקמן:
• עסקים בעלי הכנסה שנתית של עד 6.25 מיליון ש"ח – עד 500,000 ש"ח.
• חקלאים יצואנים בעלי הכנסה שנתית שבין 6.25 מיליון ש"ח ל-100 מיליון ש"ח – עד 10% ממחזור ההכנסות.
תקופת פירעון
• הלוואה קצרה – הלוואה לתקופה של עד שנה ובסכום כולל של עד 350 אש"ח. ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח סילוקין הרגיל בקרן או באמצעות תשלום הקרן בסוף התקופה.
• הלוואה ארוכה – הלוואה לתקופה של עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן ("גרייס").
ריבית – שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.
בטחונות – הלווה יידרש להציג בטחונות בשיעור של מ- 10% ועד 25% מסכום ההלוואה וכן לחתום ערבות אישית בהתאם לכללי הקרן.

מסלולי ההלוואות:
ההלוואות ניתנות באחד משלוש המסלולים הבאים:
מסלול הון חוזר קצר – הלוואת הון חוזר בולט עד לסכום של 350 אלף שקל ולתקופה של שנה, עם ערבות מדינה של 85%. הלוואת בולט הנה סוג של הלוואת גרייס, שבה משלמים כל חודש רק את תשלומי הריבית עד ליום פירעון ההלוואה, וביום הפירעון מוחזרת סך הקרן. למשל אם מגייסים הלוואת בולט של 350 אלף שקלים מהקרן החדשה, משלמים כל חודש את תשלום הריבית על הסכום של 350 אלף שקלים וביום הפירעון (לאחר שנה) מחזירים את סך הקרן שהוא 350 אלף שקלים.

מסלול הון חוזר ארוך – הלוואת הון חזור לתקופה של עד 5 שנים ועד לסכום של 500 אלף שקל, עם גרייס של עד חצי שנה וערבות מדינה של 85%. הלוואה זו דומה מאוד בפריסת התשלומים להלוואה בערבות מדינה שמוענקת לעסקים קטנים ובינוניים מענף החקלאות דרך קרן סיוע לעסקים, אך שבקרן החדשה מקבלים ערבות מדינה של 85% במקום ערבות מדינה של רק 75%.

מסלול השקעות – הלוואה עבור השקעה בעסק חקלאי לתקופה של עד 10 שנים ועד סכום של 750 אלף שקל, עם גרייס לשנה וערבות מדינה של 85% (מסלול זה ייצא לפועל בשנת 2016). הלוואות בערבות מדינה לחקלאים עבור השקעה דרך הקרן החדשה יוענקו בפריסה ארוכה הרבה יותר בהשוואה לאפשרות הפריסה של הלוואות בערבות מדינה לחקלאים דרך קרן סיוע לעסקים, שהנה רק ל-5 שנים.