מטרת הקרן

נתינת הלוואה בערבות המדינה בשני ערוצי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים: 

  • הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים בצמיחה אשר סובלים מקשיי תזרים.
  • הלוואות סיוע להקמת עסקים קטנים ובינוניים חדשים או להרחבת עסקים קיימים..

 

קהל יעד

עסקים קטנים ובינוניים אשר ישנה הצדקה כלכלית להמשך קיומם, בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים, ועפ"י החלטת ועדת האשראי ובהמלצת אחד הגופים המתאימים שאכן, יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

 

תנאי ההלוואה

מחזור שנתי:  עד 100 מיליון ש"ח

עסק לא יוכל לקבל הלוואה נוספת מקרן זו אם ברשותו אחת מההלוואות הבאות: 

הקרן בערבות מדינה, הקרן לעולה העצמאי או קרן היצואנים

 

סכום ההלוואה – סכום ההלוואה המקסימאלי, בין בשלב אחד ובין בכמה שלבים, יקבע עפ"י מחזור העסקים של העסק המבקש כדלקמן:

  • עסק בהקמה – עד 500,000 ש"ח; כאשר 300,000 ש"ח הראשונים יהיו בערבות מדינה של 85% ו-200,000 ש"ח נוספים בערבות מדינה של 70%.
  • עסקים בעלי הכנסה שנתית של עד 6.25 מיליון ש"ח – עד 500,000 ש"ח.
  • עסקים בעלי הכנסה שנתית שבין 6.25 מיליון ש"ח ל-100 מיליון ש"ח – עד 8% ממחזור ההכנסות.

ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים: פועלים, מזרחי טפחות, מרכנתיל, אוצר החייל.

ההלוואה תינתן באחד מהמסלולים החלופיים: שקלי צמוד, שקלי לא צמוד, ריבית משתנה, צמוד מט"ח.

שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות  מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.

תקופת פירעון – עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן ("גרייס").

ריבית – שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות  מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן, לרוב פריים + 1.5%-3.0%. הריבית ניתנת למו"מ של הפונה עם הבנק המבצע.

בטחונות – בין 10% ל- 25%, תלוי בהגדרת העסק (בהקמה / ותיק).

 

מסלולי ההלוואות

ההלוואות ניתנות באחד מחמשת המסלולים הבאים:

א. מסלול הון חוזר – לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי.

ב. מסלול השקעות – הרחבת עסקים קיימים, כאשר נדרשת מהיזמים השקעת הון חוזר עצמי של לפחות 20%.

ג. רכישות עסקים קיימים – ניתן לקבל הלוואה בגובה של עד 35% מסך הרכישה.

ד. מסלול עסקים בהקמה – מתן הלוואה לעסקים חדשים, כאשר נדרשת מהיזמים השקעת הון עצמי של לפחות 20% .

ה. הלוואות של עד 100,000 ש"ח – מתן הלוואות בהיקף של עד 100 אלף ש"ח לעסקים זעירים שמחזור הכנסותיהם אינו עולה על 3 מיליון ש"ח.