מטרת הקרן

הקרן לעולה העצמאי ניתנת על ידי משרד הקליטה באמצעות בנק מרכנתיל דיסקונט ומטרתה לסייע לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בהקמה או הרחבת עסק קיים (עד 4 שנים).

 

קהל יעד

עולים חדשים עד 10 שנים מיום עלייתם ארצה ותושבים חוזרים ששהו מעל 3 שנים בחו"ל (יהיו זכאים להלוואה עד שנתיים מיום חזרתם ארצה).

 

תנאי ההלוואה

סכום ההלוואה: עד 125,000 ש"ח

ריבית: פריים + 1.75%

תקופת החזר: עד 6 שנים עם אפשרות לתקופת גרייס של עד 12 חודשים (דחיית תחילת פירעון ההלוואה עד שנה במהלכה ישלם הלווה ריבית בלבד)

הון עצמי: 25% לפחות מסכום ההלוואה
בטחונות: 10% מסך ההלוואה הנערבת או ערב למלוא סכום ההלוואה.