מטרת הקרן

קרן שמש הוקמה לטובת עידוד יזמים צעירים בגילאי 20-35 ובעלי עסקים צעירים עד שנה מהקמת העסק. הקרן מיוחדת בכך שמספקת ליזם הצעיר מעטפת תמיכה הכוללת קורס ניהול עסקי, ייעוץ עסקי וליווי על ידי מנטור.

קהל יעד

יזמים צעירים בגילאים 25-35

תנאי ההלוואה

סכום ההלוואה: עד 90,000 ש"ח

ריבית: פריים

תקופת החזר: עד 5 שנים עם אפשרות ל-3 חודשי גרייס

הון עצמי: 15% מסכום ההלוואה

בטחונות: 2 ערבים חיצוניים בעלי עבודה קבועה מעל שנה והכנסות מעל 5,000 ש"ח נטו לחודש.