תנאי ההלוואה

תנאי זכאות ו/או דרישות סף

עסק קיים באזור כרמיאל ומועצה אזורית משגב

גובה הסיוע – עד 300,000 ש"ח

פירוט הסיוע – ההלוואה ניתנת לכל שימוש עסקי. לפחות 50% מסכום ההלוואה מיועד לצורכי השקעה.

תקופת פירעון – עד 6 שנים, כולל עד שנה גרייס.

ריבית. – פריים + 1.5%

בטחונות – עד 70% בערבות הקרן, היתרה – עפ"י סיכום פרטני עם הבנק

מתבצע ע"י בנק אוצר החייל

כללי:

ממומן בחלקו ע"י קהילת פיטסבורג

עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה – 50% הנחה מתעריף העמלה המקובל בבנק אוצר החייל