מטרת הקרן

להקמה של מיזמים חדשים והרחבה של עסקים קיימים.
 

קהל יעד

לכלל היזמים/בעלי עסקים בגליל המערבי, באזורים שאינם נתמכים על ידי קרנות הלוואה אחרות של הסוכנות היהודית.

תנאי ההלוואה

מרכיב ההון החוזר מתוך תכנית ההשקעה הכוללת עד 50% ובתנאי שלפחות 50% מההלוואה הינה למטרת השקעה.

גובה הסיוע ​- עד 300,000 ₪.

תקופת פירעון – עד 6 שנים עם אפשרות לגרייס של עד שנה.

ריבית – פריים + 1.5%

בטחונות  –  בהלוואות עד 200,000 ש"ח ערב אחד לכל 100,000 ש"ח חתום על מלוא סכום ההלוואה. בהלוואות בין 200,000-300,000 ש"ח מ-2-3 ערבים החתומים על חלקם היחסי בהלוואה.

הון עצמי – מינימום 20% מסה"כ תכנית ההשקעות