מטרת הקרן

​עידוד יזמים ובעלי עסקים חדשים שאין באפשרותם לקבל מימון ממקור אחר. 

קהל יעד

יזמים חדשים ובעלי עסקים חדשים שקיימים פחות משנה.

 

תנאי ההלוואה

סכום ההלוואה עד 240,000 ש"ח ללא ריבית וללא ערבים הניתנת לכל מטרה עסקית.

בטחונות:           ערבות אישית של הלווה

תקופת החזר:    נקבע על ידי הקרן לפי רווחיות של העסק לרוב עד 48 חודשי החזר

ישנה חשיבות גדולה לניסיון קודם בתחום פעילות העסק.