מטרת הקרן

פיתוח כלכלי ויצירת מקומות תעסוקה, בעיקר בפריפריה

קהל יעד

עסקים עם מחזור מכירות מעל 500,000 ₪ הנמצאים בצפון הארץ  (מחדרה צפונה)

תנאי ההלוואה

כללי – להשקעות ולצרכי הון חוזר (רצוי שמרכיב ההון החוזר לא יעלה על 35% מגובה ההשקעה)

סכום ההלוואה –  150,000 ₪  עד 750,000 ₪

תקופת ההלוואה – 5 שנים עם אפשרות ל- 3 חודשי גרייס.

ריבית –  פריים + 1.5%

בטחונות – כ-25% בהתאם לדרישות הקרן והבנק

הון עצמי נדרש  –  10% – 15%