מטרת הקרן

האגודה להלוואות ללא ריבית הינה קרן פרטית הנותנת הלוואות להקמה והרחבה של עסקים ולהון חוזר

 

קהל יעד

מיזמים ועסקים עם מחזור מכירות חודשי של עד 150,000 ₪.

 

תנאי ההלוואה

סך ההלוואה – עד 60,000 ש"ח, ללא ריבית, ב- 40 תשלומים חודשיים

בטחונות – 3 ערבים. 

הון עצמי – רצוי להציג הון עצמי של כ-10% עד 15% מסכום ההלוואה