ינואר 6, 2016

השקעות בשוק ההון

מטי גליל מערבי והאקדמיה לפיננסים מבית מגדל שוקי הון מזמינים אותך לקורס ייחודי של השקעות בשוק ההון.

קורס השקעות בשוק ההון  פותח בפניך צוהר לעולם חדש ומאפשר היכרות מרתקת עם העולם הפיננסי הסובב אותנו.

התהפוכות שעבר שוק ההון בשנים האחרונות הדגישו ביתר שאת את הצורך בהשכלה פיננסית.

על מנת להתמודד עם המציאות החדשה שנוצרה אנו ממליצים ללמוד את העולם הפיננסי ולרכוש מיומנויות חדשות.

כדאי להבין כיצד מושפעים הנכסים שלנו מההתפתחויות הכלכליות, כדי להצליח לנתח את המשמעויות ולקבל החלטות מתאימות.

במהלך הקורס:

משתתפי הקורס ינהלו ויתרגלו תיק השקעות וירטואלי כולל האסטרטגיות השונות.

הקורס משלב בין ידע תאורטי ומעשי ומלווה באסטרטגיות המבוצעות בזמן אמת.

זהו קורס חיוני ונחוץ, המספק "ארגז כלים" חכם ומעשי לשוק ההון.

נושאי הלימוד:

שוק ההון בישראל

אגרות חוב

אופציות ונגזרים

ניתוח טכני

תרגול תיק השקעות וירטואלי

יישומי מימון ומניות

קרנות נאמנות

השוק הבינלאומי

הפנסיה ותכנון פיננסי

תרגולים ופרקטיקה

מס' שעות לימוד: 40 שעות אקדמיות
מס' מפגשים: 10 מפגשים