ינואר 5, 2015

ניהול רכש וקניינות מהווה כיום תחום התמחות ניהולי ומקצועי חיוני ביותר בכל סוגי הארגונים והחברות.
תהליך הרכש משפיע מהותית על כושר התחרות של הארגון ורווחיותו ואנשי רכש נדרשים להבנה מעמיקה בנושאים רב תחומיים רבים.
הקורס ניתן ברמה גבוהה ויסודית, על ידי מ.ט.י גליל מערבי, הקורס משלב חומר מקצועי מפורט, מצגות איכותיות, תרגול כיתתי,
סימולציות במעגל סגור ופרויקט גמר עם ציון, המהווה תנאי לקבלת תעודת הסיום של הקורס.

תאריך התחלה: 6/2/17

ימי שני : 17:00-20:30

מס שעות לימוד: 40

מקום:לב המפרץ,(סינמול) מטי גליל מערבי

מס מפגשים: 10

 

לפרטים נוספים : שני חזן

shani@matigalil.org.il

0722159324